Currently browsing category

Rođenje duha, Page 2

Tisuće jednog i jedinog

… Sve boje prirode su samo prevara s obzirom na tamu koju nose u sebi. Laž je razmjerna istini. Svaki čovjek je …

Viđenje

… “Otac u meni i ja u Ocu” Nevidljivo u meni i ja u nevidljivome, jer vidljivog sam se odrekao i čekam …

Na rubu sna

Samo snovi pripadaju nama, zato ih tako teško puštamo iz ruku, čak i kad nas dave za vrat Ničeg tvojeg nema na …

Posljednji put

… Duh Istine će se pojaviti u uvo vrijeme, ali ne kao čovjek – kao riječ na putu čovjeka, koja se rađala …

Uvid

Ono što prihvatiš kao svoje, odastire tamu … Više nitko neće imati uvid ni u što, jer će posvuda biti samo tama. …

Posljednja bitka prirode

… Priroda se zadnjim sredstvima bori protiv čovjeka i njegove samovolje jer koliko samovolja ulazi u nepoznanicu, toliko nepoznanice mora netko preuzeti …

Nedjeljiva beskonačnost

Čovjek sam po sebi ne može ni živjeti ni umrijeti … Gospodin je nedjeljiva beskonačnost bez određenja koja pristaje na nepostojanje i …

Vrijeme djela

Ako nemaš dovoljno snage za djela, niti život je ne može imati .… Na ovome svijetu čovjek je kralj a okolina je …

Oko u oku, srce u srcu

… Svatko i sve pred nama ostvaruje samo našu suprotnost ili naš princip nekoga kojeg živimo, ali je jedini stranac kojeg ne …